Forgotten Password

MUDr. Amín Gurrudat - Zdravotnictví

MUDr. Amín Gurrudat

Podkategorie : Ušní

Specializace : Ušní , Nosní , Krční
Pracoviště : Praha

Pracovní zkušenosti
2009 – dosud: Lékař ORL kliniky LF UK v Praze
2009 – dosud: Praktický lékař pro dospělé, Brno

Vzdělání
2001-ORL licence vystavená ČLK
2005: Atestace ze Všeobecného praktického lékařství pro dospělé
2000: Promoce na Lékařské fakultě University Kalrlovy v Praze

Doplňující informace
2001: Kurz hrudní drenáže

Přehled Odborníka